Xác nhận
Bạn có chắc muốn xóa?

Khoa Kinh tế - Quản lý

Faculty of Economics and Management
Các giảng viên đều tốt nghiệp tiến sĩ tại các trường danh tiếng ở nước ngoài. Một yếu tố nổi bậc trong giảng dạy tại VGU là đội ngũ giáo sư “thỉnh giảng” đến từ các trường đại học đối tác Đức, giảng dạy các bộ môn thuộc chương trình kinh tế và quản lý. Hiện hai trường đối tác chính là Đại học Goethe Frankfurt và Đại học Leipzig đang cung cấp các chương trình đào tạo bậc cử nhân và thạc sĩ về kinh tế và quản trị kinh doanh. Môi trường học tập mang tính quốc tế với ngôn ngữ giảng dạy và giao tiếp đều bằng tiếng Anh làm tăng thêm sự mạnh dạn và tự tin cho người học. Một đặc trưng rất riêng chỉ có tại VGU là sự đồng hành giữa học tập, giảng dạy và nghiên cứu. VGU tự hào về đội ngũ giảng viên là tác giả của những ấn bản khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín.
NAME
FUNCTION
Xác nhận
Bạn có chắc muốn xóa?