3.jpg
Xác nhận
Bạn có chắc muốn xóa?

Khoa Kỹ thuật

Faculty of Engineering
Khoa Kỹ thuật chính thức được thành lập ngày 11.11.2014 theo Nghị quyết Hội đồng trường Đại học Việt Đức lần thứ 6 ngày 10.7.2014. Về tổ chức, Khoa bao gồm các Chương trình đào tạo kỹ thuật và các Trung tâm Nghiên cứu liên ngành. Khoa Kỹ thuật hiện bao gồm 11 Chương trình đào tạo và 2 Trung tâm Nghiên cứu đa ngành. Theo nhu cầu phát triển của Trường trong từng giai đoạn, các khoa mới sẽ được thành lập trên cở sở tách từ Khoa Kỹ thuật.
NAME
FUNCTION
Xác nhận
Bạn có chắc muốn xóa?